Skip to content
Kierunek Automatyka i Robotyka i AGH EAIIB

KIERUNEK:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Absolwenci mają możliwość kontynuacji
kształcenia na studiach II stopnia na kierunku
Automatyka i Robotyka na 4 specjalizacjach

O KATEDRZE

Katedra Automatyki i Robotyki jest największą jednostką organizacyjną Wydziału EAIiIB AGH. W Katedrze prowadzone są badania naukowe w obszarach automatyki, robotyki, sterowania systemami przemysłowymi, inteligentnymi metodami i  systemami sterowania, informatyki w sterowaniu i zarządzaniu, lewitacji magnetycznej i fotowoltaiki. Katedra związana jest nierozłącznie z prowadzonym na Wydziale EAIiIB kierunkiem kształcenia Automatyka i Robotyka, wyróżnionym dwa razy przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Drugi stopień studiów Automatyki i Robotyki (studia magisterskie) oferuje 4 specjalności: Komputerowe systemy sterowania, Inteligentne systemy sterowania, Informatyka w sterowaniu i zarzadzaniu oraz w języku angielskim Cyber-Physical Systems. Prowadzone są również dwa Studia Podyplomowe – Informatyka i Zarządzanie oraz Komputerowe Systemy Sterowania i Sterowanie Cyfrowe.

Skip to content