Laboratorium Informatyki w Sterowaniu i Zarządzaniu działa w ramach Katedry Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W laboratorium prowadzimy badania w następujących obszarach:

 • Metody analizy danych w automatyce i produkcji

Ten obszar obejmuje szerokie zastosowania analizy danych w problematyce estymacji, klasyfikacji i predykcji, W szczególności obszary zastosowań obejmują diagnostykę procesów i urządzeń, przewidywanie usterek, przewidywanie obciążeń, predykcję wystąpienia zjawisk czy też condition based maintenenace (konserwację z wykorzystaniem informacji). Metody stosowane w ramach prac bazują głównie na statystyce Bayesowskiej oraz wybranych zagadnieniach uczenia maszynowego.

W tej dziedzinie realizowane są między innymi prace nad przetwarzaniem danych, konstrukcją klasyfikatorów i detekcją zdarzeń w szeregach czasowych. 

 • Systemy sterowania i zarządzania produkcją

W tym obszarze prowadzone są prace w dwóch zasadniczych tematykach. Pierwszą z nich jest rozwój oprogramowania typu ERP, w zakresie data science. Rozszerzenie funkcjonalności takich systemów o narzędzia analityczne i predykcyjne daje możliwości szerokich zastosowań i znacznych korzyści. Drugą tematyką jest optymalne sterowanie procesem produkcyjnym. Zagadnienie to jest pokrewne problematyce sterowania optymalnego. Laboratorium prowadzi prace nad opracowaniem efektywnych metod obliczeniowych pozwalających na optymalizację rzeczywistych problemów produkcyjnych, w których mogą występować niespodziewane zaburzenia i usterki o charakterze niedeterministycznym.

 • Metody numeryczne w sterowaniu systemów

W laboratorium prowadzone są prace nad efektywnymi metodami numerycznymi adresowanymi do problemu implementacji metod i algorytmów sterowania oraz przetwarzania sygnałów na różnego rodzaju platformach sprzętowych. Rozpatrywane są w szczególności zagadnienia aproksymacji i implementacji w czasie rzeczywistym filtrów i regulatorów o charakterystykach systemów niecałkowitego rzędu. Opracowywane są algorytmy i metody projektowania zapewniające zwiększoną odporność układu sterowania.

W laboratorium mamy też szeroką ofertę dla partnerów zewnętrznych. W szczególności proponowane jest:

 • opracowywanie danych do celów badań naukowych,
 • statystyczna diagnostyka procesów,
 • tworzenie modeli statystycznych procesów różnych typów,
 • metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców,
 • metody predykcji w oparciu o analizę szeregów czasowych wraz z wykorzystaniem  wiedzy eksperckiej,
 • systemy diagnostyki i predykcji usterek/zdarzeń,
 • optymalizacja i sterowanie procesów dyskretnych, w szczególności produkcyjnych,
 • ekspertyzy w zakresie systemów informatycznych. 

Pracownicy laboratorium prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: Narzędzia pracy grupowej, Metody numeryczne, Eksploracja danych, Analiza i Bazy Danych, Zagadnienia przedsiębiorczości i prawa autorskiego, Podstawy business intelligence, Pracownia analizy danych, Rozwiązania IT w inżynierii produkcji, Wprowadzenie do systemów ERP, System analizy biznesowej, Systemy informatyczne ERP, Aspekty prawne i organizacja przedsiębiorstwa, Systemy analizy biznesowej, Systemy informatyczne ERP, Advanced Databases, Data Analytics, Systemy ERP, Zarządzanie projektami, Customer Experience Management, Wdrażanie systemów ERP, Cyber-Physical Systems in Manufacturing. Zespół odpowiada też za realizację kształcenia na specjalnościach Cyber Physical Systems i Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu na drugim stopniu studiów. 

Przy laboratorium działa Koło naukowe IDS – Industrial Data Science zajmujące się problematyką analizy danych w zastosowaniach automatyki i nie tylko.

 

PRACOWNICY ZESPOŁU

Jerzy Baranowski AGH

Jerzy Baranowski

prof. dr hab. inż.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Baranowski, – Uzyskał tytuł magistra oraz stopnie doktora i doktora habilitowanego na AGH w Krakowie w dyscyplinie Automatyka i Robotyka. Zatrudniony w Katedrze Automatyki i Robotyki od 2010 r. Od 2018 r.  kieruje Laboratorium Informatyki w Sterowaniu i Zarządzaniu Katedry. Członek IEEE, delegat RP do COST Action 15225 Fractional Systems. Laureat Stypendium MNISW dla wybitnych młodych naukowców z 2017 r. Jego badania dotyczą zagadnień analizy danych, diagnostyki procesów i metod numerycznych. Autor ponad 150 publikacji naukowych.

dr hab inż. Edyta Kucharska

Edyta Kucharska

dr hab. inż.

Interesuję się modelowaniem i metodami rozwiązywania dynamicznych problemów decyzyjnych, a w szczególności procesów produkcyjnych i logistycznych. Drugi obszar moich zainteresowań to systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem ERP oraz narzędziami do analizy i wizualizacji danych w biznesie i przemyśle.

Waldemar Bauer AGH

Waldemar Bauer

dr inż.

Interesuje się zastosowaniem w praktyce teorii sterowania, układów niecałkowitego rzędu, uczenia maszynowego i analizy danych. Z sukcesami wprowadza te rozwiązania w projektach badawczych jak i przemysłowych dotyczących m.in. sterowania dronami, nalotami fotogrametrycznymi, digitalizacją obiektów.

Katarzyna Grobler-Dębska

Katarzyna Grobler-Dębska

dr

Zajmuje się optymalizacją dyskretną, szeregowaniem zadań, optymalizacją w problemach produkcyjnych deterministycznych i niedeterministycznych, analizą danych oraz prognozowaniem na podstawie szeregów czasowych. Interesuję się również rozwojem systemów informatycznych zarządzania takimi jak systemy ERP, APS, PLM.

Kraszewska Marta AGH

Marta Kraszewska

dr inż.

Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w biznesie, w szczególności w obszarze ekonomii i finansów. Interesuję się również analizą i wdrażaniem nowych technologii umożliwiających budowanie przewagi konkurencyjnej oraz kształtowanie sukcesu organizacji. Prowadzę zajęcia dydaktyczne oraz opiekuję się pracami dyplomowymi w tym obszarze. Jestem współautorem 3 monografii naukowych. Pasje naukowe staram się łączyć z praktyką i wdrażać proponowane rozwiązania w biznesie.

Rafał Mularczyk

Rafał Mularczyk

mgr inż.

Interesuję się zagadnieniami z dziedziny analizy danych, logistyki oraz transportu. W pracy magisterskiej zajmowałem się tematyką funkcjonalnej analizy danych w celu diagnostyki procesów.

Marek_Majchrzyk_AGH

Marek Majchrzyk

lic.

Interesuję się sieciami komputerowymi, systemami operacyjnymi, wirtualizacją oraz zabezpieczeniami. Zajmuję się również konfiguracją i naprawą wszelkiego rodzaju sprzętu informatycznego.