O Katedrze Automatyki i Robotyki

Katedra Automatyki i Robotyki jest największą jednostką organizacyjną Wydziału EAIiIB AGH. Przez lata rozwoju Wydziału wielokrotnie dawała początek nowym katedrom i kierunkom studiów. Z tej Katedry, poprzez kolejne podziały, brały początek inne katedry, które obecnie znajdują się w strukturach dwóch wydziałów EAIiIB oraz EiT: informatyki, elektroniki, telekomunikacji, informatyki stosowanej i inżynierii biomedycznej.

Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 64 osoby, w tym 19 pracowników samodzielnych. Katedra zajmuje pomieszczenia w 5 budynkach w centralnym kampusie AGH. W Katedrze prowadzone są badania naukowe w obszarach automatyki, robotyki, sterowania systemami przemysłowymi, inteligentnymi metodami i  systemami sterowania, informatyki w sterowaniu i zarządzaniu, lewitacji magnetycznej i fotowoltaiki. Katedra związana jest nierozłącznie z prowadzonym na Wydziale EAIiIB kierunkiem kształcenia Automatyka i Robotyka, wyróżnionym dwa razy przez Polską Komisję Akredytacyjną. Prowadzi również dwa Studia Podyplomowe – Informatyka i Zarządzanie oraz Komputerowe Systemy Sterowania i Sterowanie Cyfrowe.

Dorobek naukowy pracowników obejmuje badania teoretyczne i aplikacyjne z zakresu: systemów sterowania przemysłowego, automatyzacji procesów, systemów automatyki pojazdowej, robotyki i mechatroniki, systemów wizyjnych, systemów rekonfigurowalnych, sterowania bezzałogowych statków powietrznych, lewitacji magnetycznej, fotowoltaiki, informatyki w sterowaniu i zarządzaniu procesami produkcyjnymi, wielokryterialnej analizy decyzji oraz systemów antycypacyjnych. Powierzchnia laboratoryjna Katedry sięga około 1500 m2 i obejmuje 28 pomieszczeń laboratoryjnych.  W 24 laboratoriach Katedry znajdują się unikalne stanowiska badawczo-dydaktyczne: kolumna destylacyjna, łożyska magnetyczne, taśmowa linia produkcyjna, samochody autonomiczne, układy mechatroniczne (wahadło odwrócone, suwnica 3D), systemy przetwarzania obrazów, roboty, drony, symulatory, systemy fotowoltaiczne i informatyczne (m. in. SAP). Corocznie sumaryczna, średnia liczba publikacji pracowników Katedry to ponad 250 pozycji.

W Katedrze były realizowane i są realizowane programy badawcze i dydaktyczne krajowe i zagraniczne (ATLANTIS, TEMPUS, COST, ERASMUS, ESPRIT II, KIC). Katedra utrzymuje bliskie kontakty i współpracuje z instytucjami naukowymi i innymi politechnikami w kraju oraz z uniwersytetami zagranicznymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Belgii, Hiszpanii, Portugalii i USA.

Oprzedkiewicz.Krzysztof

Krzysztof Oprzędkiewicz

prof. dr hab. inż.

Kierownik Katedry

jaworek_korjakowska_joanna AGH

Joanna Jaworek-Korjakowska

dr hab. inż. ,prof. uczelni

Zastępca Kierownika Katedry

Zdjęcie pracowników Katedry Automatyki i Robotyki AGH - 25.05.2022 r.