Zespół Modelowania i Sterowania Procesami

Zespół modelowania i sterowania zajmuje się zagadnieniami związanymi z modelowaniem i sterowaniem procesów przemysłowychz wykorzystaniem  zaawansowanych metod matematycznych i metod sztucznej inteligencji.

Jednym z obszarów badań są zagadnienia  sterowania dualnego orazmetody sterowania i diagnostyki bazujące na informacji (Information Based Control-IBC), pozwalające na uzyskanie efektywnych obliczeniowo algorytmów sterowania stochastycznego procesami przemysłowymi  i pojazdami autonomicznymi.

Kolejnym obszarem badań rozwijanym w zespole jest zastosowanie metod analizy obrazów i metod sztucznej inteligencji w projektowaniu elastycznych systemów produkcyjnych zgodnych z podejściem przemysłu 4.0.

Innym obszarem badań prowadzonych w zespole jest zastosowanie rachunku niecałkowitego rzędu w modelowaniu i sterowaniu systemów dynamicznych. W szczególności rozważane jest modelowanie ułamkowe procesów cieplnych, sterowanie niecałkowitego rzędu dla systemów z opóźnieniem oraz systemów nieliniowych oraz optymalizacja układów niecałkowitego rzędu z wykorzystaniem algorytmów inspirowanych biologicznie.

W zespole są również rozwijane klasyczne, zaawansowane metody matematyczne Teorii Sterowania. Zaliczamy tu optymalizację parametryczną układów z opóźnieniem bazującą na metodzie funkcjonałów Lapunowa oraz modelowanie i sterowanie układów o parametrach rozłożonych.

SKŁAD zespołu

Oprzedkiewicz.Krzysztof

Krzysztof Oprzędkiewicz

prof. dr hab. inż.

Kierownik Katedry

Zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie rachunku niecałkowitego rzędu w modelowaniu i sterowaniu systemów dynamicznych, układy dodatnie oraz cyfrowe systemy automatyki przemysłowej, w szczególności systemy sterowania PLC i systemy SCADA.

 

Witold Byrski

Witold Byrski

prof. dr hab. inż.

Zainteresowania naukowe obejmują teorię i zastosowania dokładnych obserwatorów stanu i ich wersji optymalizowanej minimalno-normowej pracującej na zakłóconych sygnałach wejściowych i wyjściowych oraz budowę identyfikatorów parametrów dla modeli ciągłych z wykorzystaniem transformacji splotowych i funkcji modulujących.

Kowalewski Adam

Adam Kowalewski

prof. dr hab. inż.

Obszar zainteresowań naukowych to zastosowania analizy funkcjonalnej w teorii sterowania i optymalizacji.

Rotter Paweł

Paweł Rotter

dr hab. inż., prof. uczelni

Zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie metod sztucznej inteligencji w komputerowej analizie obrazów.

Latocha Andrzej

Andrzej Latocha

dr inż.

Zainteresowania naukowe obejmują Przemysł 4.0, systemy sterowania, operatorskie, zarządzania produkcją i bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL, diagnostykę procesów i systemów, algorytmy sztucznej inteligencji w identyfikacji, regulacji i diagnostyce, systemy wbudowane, sterowniki PLC, systemy SCADA.

Klemiato Maciej

Maciej Klemiato

dr inż.

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia syntezy komputerowych systemów automatyki od strony teorii sterowania i informatyki, modelowanie matematyczne procesów technologicznych, zaawansowane algorytmy regulacji oraz przetwarzania sygnałów w sterowaniu (głównie dla potrzeb nadzorowania i diagnostyki), przemysłowe systemy sterowania i akwizycji danych oraz wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji w zastosowaniach przemysłowych.

DOKTORANCI

Michał Drapała

Michał Drapała

mgr inż.

opiekun: Prof. dr hab. inż. Witold Byrski

Jakub Żegleń

Jakub Żegleń

mgr inż.

opiekun: dr hab. inż., prof. uczelni Krzysztof Oprzędkiewicz

Grzegorz Bartyzek

Grzegorz Bartyzel

mgr inż.

opiekun: dr hab. inż., prof. uczelni Paweł Rotter

Klaudia Dziedzic

Klaudia Dziedzic

mgr inż.

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę sterowania i modelowania systemów z użyciem rachunku niecałkowitego rzędu oraz zastosowanie inspirowanych biologicznie metod optymalizacji w modelach i systemach sterowania niecałkowitego rzędu.