Laboratorium analizy i wspomagania decyzji

Rozwój metod analizy i wspomagania decyzji

Kierownik: Prof. nz. dr hab. inż. Andrzej M. Skulimowski

Główni wykonawcy:

Prof. nz. dr hab. inż. Andrzej M. Skulimowski, dr inż. Przemysław Pukocz

Cele ogólne badań:

1.Opracowanie metod i algorytmów analizy i wspomagania decyzji
2.Zastosowania w finansach, sterowaniu systemami zbiorników wodnych, rozpoznawaniu i rozumieniu obrazów

Projekty w ramach których realizowany jest temat:

1.„Badania tendencji rozwojowych technologii produktowych i procesowych. Metody planowania strategicznego”, Projekt badawczy zamawiany PW-004/ITE/01/2006 (KPR004)
2.„Decision Support in Cognitive and Temporal Context“, Program Grant na Grant 7 PR. STREP
3.“Wspomaganie Decyzji w Zagadnieniach Zarządzania Ryzykiem”, Badania Własne AGH nr 10.10.120.120

Najważniejsze uzyskane wyniki:

Metoda zbiorów odniesienia dla problemów optymalizacji wielokryterialnej,
algorytmy transformacji szeregów czasowych do postaci przydatnej we wspomaganiu decyzji, metody modelowania preferencji w problemach sterowania optymalnego z wieloma wskaźnikami jakości

Nasz zespół, pod kierunkiem profesora Andrzeja Macieja Skulimowskiego zajmuje się problematyką metod i algorytmów wspomagania decyzji. Nasze laboratorium zajmuje się problemami :

 • metodami i algorytmami analizy i wspomagania decyzji,
 • optymalizacją wielokryterialną,
 • optymalizacją dyskretną systemów dynamicznych,
 • teorią gier,
 • inżynierią finansową,
 • ekonometrią.

Cele ogólne prowadzonych przez nas badań są następujące:

 • opracowanie metod i algorytmów analizy i wspomagania decyzji,
 • rozwijanie już istniejących metod optymalizacji
 • poszukiwanie nowych aplikacji dla już istniejących metod optymalizacyjnych,
 • infonometria: modele rynków informacji ekonomicznej i finansowej oraz społeczeństwa informacyjnego, e-health i e-government,
 • modele ewolucji technologii, innowacji, przedsiębiorstw, rynków,
 • szerokie stosowanie metod prognostycznych,
 • modelowanie ryzyka.

Nasze Laboratorium prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne:

 • optymalizacja wielokryterialna (Automatyka i Robotyka II st.),
 • ekonometria (Automatyka i Robotyka II st.),
 • systemy wspomagania decyzji  (Automatyka i Robotyka II st.),

SKŁAD Laboratorium

Andrzej Skulimowski

Andrzej M.J. Skulimowski

prof. dr hab. inż.

Kierownik laboratorium

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1981, Elektronika, specjalność Automatyka) oraz matematyki (sekcja teoretyczna) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1982). Doktorat z metod optymalizacji wielokryterialnej (AGH, 1985), habilitacja z zakresu badań operacyjnych (1997).
Główna dziedzina badawcza: systemy wspomagania decyzji, metody optymalizacji wielokryterialnej i zastosowania do projektowania systemów informacyjnych m.in. w zarządzaniu technologiami i foresighcie. Uzyskał szereg pionierskich wyników dotyczących sterowania optymalnego systemami zdarzeń dyskretnych, rozpoznawania obrazów, opracował nowe metody analizy szeregów czasowych, wielokryterialnej analizy decyzji (metoda zbiorów odniesienia), modele efektywności procesów inwestycyjnych, eksploracji danych i in. Od 1980 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym AGH w Krakowie, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Automatyki, pełni funkcję kierownika Laboratorium Analizy i Wspomagania Decyzji.
Wykładał m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Université de Paris-Dauphine, Scuola Normale Superiore Pisa, Georgia Institute of Technology, University of Washington, University of Wyoming, University of Montana, University of California in Los Angeles, Kyoto University i in. W latach 1987–1996 był stypendystą Konfederacji Szwajcarskiej na Politechnice w Zurychu (ETH), a następnie profesorem wizytującym w Instytucie Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie St. Gallen oraz doradcą szwajcarskich korporacji i instytucji finansowych. Od maja 1996 jest prezesem międzynarodowej Fundacji Progress and Business w Krakowie, założonej m.in. przez Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Duński Instytut Technologiczny, Skarb Państwa. Od 2002 r. jest doradcą Komisji Europejskiej w zakresie polityki naukowo-badawczej i proinnowacyjnej. Autor ponad 150 prac naukowych i artykułów, autor, redaktor i współautor 7 monografii naukowych. Kierownik projektów badawczych w Programach Ramowych UE i POIG, członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

Przemysław Pukocz

Przemysław Pukocz

dr inż.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dyscyplinie informatyka. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał w 2017 r. w macierzystej uczelni na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Automatyki i Robotyki AGH. W swoich pracach badawczych zajmuje się rozwiązaniami chmur obliczeniowych, systemami wspomagania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizacji wielokryterialnej.