Laboratorium Systemów Wizyjnych, działa w ramach Katedry Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

System wizyjny to oprogramowanie, analizujące cyfrowe obrazy pozyskane z kamer oraz sprzęt, na którym to oprogramowanie działa. Do konstruowania algorytmów analizy obrazów wykorzystujemy komputery klasy PC, wspomagane kartami graficznymi (GPU – Graphic Processing Unit). Jednak niektóre zastosowania (np. analiza obrazów z kamer samochodowych lub dronów) wymagają bardzo szybkiego i precyzyjnego działania. Wtedy algorytmy analizy są wbudowywane w sprzęt – głównie w układy reprogramowalne FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) oraz reprogramowanle SoC (ang. System on Chip).

Zastosowania algorytmów analizy – oprócz wspomnianych wyżej – to zarówno klasyczne problemy typu wykrywanie, œśledzenie i predykcja trajektorii obiektów na cyfrowych obrazach jak i zagadnienia, dotyczące sterowania obiektami, tworzenia map otoczenia, diagnostyki medycznej czy też wykrywania anomalii w cyfrowych sygnałach.W tworzonych, a następnie implementowanych w sprzęcie algorytmach wykorzystujemy – oprócz metod standardowych – metody sztucznej inteligencji: głębokie sieci neuronowe oraz sieci impulsowe.

Członkowie Zespołu biorą też udział w projektowaniu i rozwijaniu konfiguracji układów FPGA, które są wykorzystywane m.in. w układach elektronicznych tworzących podsystem tzn. triggera dla detektora FV0 eksperymentu ALICE w CERN. Dzięki zastosowaniu układów FPGA, algorytm triggera może być stale modyfikowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb eksperymentu. Prace dotyczą opracowania elektroniki samego triggera, ale również podsystemów służących do kalibracji detektora oraz budowy środowiska do emulacji elektroniki odczytowej współpracującej z FPGA.

PRACOWNICY LABORATORIUM

Marek_Grogon_evs_s

Marek Gorgoń

prof. dr hab. inż.

Specjalizuję się w zagadnieniach architektur systemów wizyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów czasu rzeczywistego, układów rekonfigurowalnych FPGA oraz systemów wbudowanych i inteligentnych. Szerzej, moje zainteresowania obejmują wiele zagadnień z obszarów automatyki i robotyki, elektroniki i informatyki stosowanej. Jestem autorem 120 publikacji naukowych.

jaworek_korjakowska_joanna AGH

Joanna Jaworek-Korjakowska

dr hab. inż. ,prof. uczelni

Interesuję się metodami sztucznej inteligencji w szczególności zastosowaniem głębokich sieci neuronowych do projektowania i implementacji aplikacji medycznych jak i przemysłowych. Specjalizuję się w projektowaniu architektur głębokich, interpretowalności modeli oraz ocenie niepewności pomiarowych. Pełnię rolę eksperta w CLAIRE Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe.

adam_glowacz

Adam Głowacz

dr hab. inż. ,prof. uczelni

Zajmuję się technikami diagnostyki uszkodzeń silników elektrycznych z zastosowaniem analizy obrazów termowizyjnych i sygnałów akustycznych. Interesuję się uczeniem maszynowym, ekstrakcją cech, klasyfikacją obrazów i sygnałów.

TomaszKryjak_evs_s

Tomasz Kryjak

dr inż.

Interesuję się wbudowanymi systemami wizyjnymi dla pojazdów autonomicznych, dronów i zaawansowanego automatycznego monitoringu wizyjnego. Implementuję je w układach FPGA oraz programowalnych, heterogenicznych układach obliczeniowych. Zajmuje się również kamerami zdarzeniowymi, obliczeniami neuromorficznymi oraz wbudowanymi systemami AI.

bublinski1

Zbigniew Bubliński

dr inż.

Interesuję się optymalizacją algorytmów cyfrowego przetwarzania i analizy obrazów oraz wbudowanymi systemami wizyjnymi. Prowadzę zajęcia z zakresu systemów wizyjnych i wbudowanych systemów wizyjnych.

P_Pawlik2

Piotr Pawlik

dr inż.

Interesuję się analizą i przetwarzaniem obrazów ze szczególnym uwzględnieniem tematyki punktów charakterystycznych. Prowadzę zajęcia z przedmiotów informatycznych oraz systemów wizyjnych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anna Wójcicka

dr inż.

W swojej pracy naukowej zajmuję się głównie wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji do analizy obrazów medycznych oraz materiałowych. Interesuję się również grafiką oraz animacją komputerową. Jestem stypendystką programu Top 500 Innovators sponsorowanego przez MNiSW na Uniwersytecie Stanforda.

zbigniew_mikrut

Zbigniew Mikrut

dr inż.

Interesuję się wykorzystaniem systemów wizyjnych do obliczania parametrów ruchu drogowego, nadzoru, analizy obiektów przemysłowych, uczeniem maszynowym - analizą obiektów biologicznych (uszkodzenia ziaren, zdrowotność żołędzi), a także elementami biologicznych systemów wizyjnych (transformacje log-polar i log-Hougha, przemieszczanie punktu koncentracji uwagi, analiza ruchów oczu).

default-avatar

Mirosław Jabłoński

dr inż.

W kontekście systemów wizyjnych interesuje się elektroniką automatyką i informatyką. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w obszarze przetwarzania sygnałów, obrazów oraz systemów wizyjnych.

DominikaPrzewlocka_evs_s

Dominika Przewłocka-Rus

mgr inż.

Interesuję się rozwiązaniami sztucznej inteligencji, w szczególności wykorzystaniem sieci neuronowych we wbudowanych systemach wizyjnych. Zajmuję się implementacją takich algorytmów w układach FPGA oraz programowalnych, heterogenicznych układach obliczeniowych

MarcinKowalczyk_evs_s

Marcin Kowalczyk

mgr inż.

Moje zainteresowania skupione są wokół systemów wizyjnych czasu rzeczywistego dla robotów autonomicznych. W badaniach wykorzystuję heterogeniczne platformy obliczeniowe oraz wysokopoziomowe środowiska umożliwiające modelowanie algorytmów i projektowanych systemów. Moje badania dotyczą również wykorzystania neuromorficznych czujników zdarzeniowych w nowoczesnych systemach przetwarzania danych wizyjnych, które wymagają opracowania nowych metod przetwarzania danych.

kucharski_dariusz_team

Dariusz Kucharski

mgr inż.

Interesuje się metodami sztuczna inteligencja w szczególności zastosowaniem głębokich sieci neuronowe do projektowania i implementacji aplikacji medycznych. Swoje zainteresowania rozwijam także jako programista w grupie algorytmicznej Comarch Healthcare, której zadaniem jest tworzenie rozwiązań automatycznej analizy sygnałów biomedycznych wykorzystujących także metody uczenia głębokiego.

Andrzej Brodzicki AGH

Andrzej Brodzicki

mgr inż.

Zajmuję się metodami sztucznej inteligencji wykorzystywanymi do analizy obrazów medycznych (zdjęcia fluorescencyjne, dermoskopowe). W swojej pracy stosuję głównie głębokie sieci neuronowe i algorytmy przetwarzania obrazów.

HubertSzolc_evs_s

Hubert Szolc

mgr inż.

Interesuję się sterowaniem pojazdami autonomicznymi w oparciu przede wszystkim o informację wizyjną. Do implementacji sprzętowej przygotowanych algorytmów wykorzystuję układy FPGA oraz heterogeniczne platformy obliczeniowe.

dav

Mateusz Wąsala

mgr inż.

Interesuję się wbudowanymi systemami wizyjnymi, w szczególności algorytmami SLAM do generowania mapy otoczenia oraz pozycjonowania bezzałogowych pojazdów latających. Zajmuję się również projektowaniem i budową elementów wyposażenia przeznaczonych do tych pojazdów.