Laboratorium problemowe

Na tej stronie zawarte są informacje i materiały dotyczące laboratorium problemowego.

Wymagane wiadomości

 • Uniwersalne karty połączenia z procesem, przetworniki C/A i A/C, karty PCL 812 PG i RT-DAC4.
 • Modele dyskretne, próbkowanie, twierdzenie Shannona, układy podtrzymujące.
 • Zasady doboru okresu próbkowania w układach automatyki, schemat blokowy układu pomiarowego.
 • Punkt równowagi, punkt pracy, model nieliniowy, linearyzacja, modele dyskretne dla ukladów SISO i MIMO, stabilnosc.
 • Modele układu zbiorników i serwomechanizmu pradu stałego.
 • Struktury układów pomiarowo-sterujących, ogólny schemat sterowania cyfrowego.
 • Metody połączenia z procesem (interfejsy).
 • Metody identyfikacji parametrów obiektów.
 • Systemy czasu rzeczywistego, zintegrowane srodowisko sterowania i prototypowania.
 • Przyborniki RTW oraz RTWT.
 • Realizacja regulatorów cyfrowych.

Stanowiska laboratoryjne

 • Układ zbiorników
 • Serwomechanizm prądu stałego.
 • Model helikoptera.
 • Nagrzewnica powietrza.

Sala

Stanowiska laboratoryjne znajdują się w sali 317a, na trzecim piętrze w budynku B1. 

 

Materiały pomocnicze

5. Przykład syntezy regulatora metodą lokowania zer i biegunów
6. Wojciech Grega, Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym, Kraków 2000
7. Uwagi do sprawozdania

Prowadzący

 • dr inż. Piotr Bania
 • dr inż. Krystyn Hajduk
 • dr inż. Adam Piłat
 • dr inż. Maciej Rosół
 • dr inż. Andrzej Tutaj